فوتبال، بازی نیست!
فضل‌الله یاری (سردبیر)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

2074
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


درخواست کمیسیونر عالی حقوق بشر از مقامات ایران

سخنگوی کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل دیروز در یک نشست خبری درخواستی را از مقامات ایرانی در زمینه اتفاقات اخیر مطرح کرد.به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به اتفاقات اخیر وضعیت ایران را بحرانی خواند.فُلکر تورک، یک سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر، گفت که  از مقامات ایران می‌خواهیم به جای آن چه اعمال غیرضروری و نامتناسب قدرت جهت سرکوب معترضان، می‌خواند به خواسته‌های مردم برای آزادی، احترام و حقوقشان رسیدگی کنند.