امام حسين(ع) را از كجا شناختم
محمدعلی اخوت (حقوق‌دان)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- اقتصاد

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- فرهنگ و هنر
۷- ورزش
۸- صفحه آخر

2458
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


اعضای شورای راهبردی و سیاستگذاری ستاد یک نامزد محبوب

نخبگان در گرد پزشکیان

۲۹ عضو شورای راهبردی و سیاستگذاری ستاد مسعود پزشکیان مشخص شد.اسامی شورای راهبردی و سیاستگذاری ستاد مسعود پزشکیان اعلام شد که نام‌هایی چون حناچی، گرامی مقدم و ... در این فهرست مشاهده می شود.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ اسامی شورای راهبردی و سیاستگذاری ستاد مسعود پزشکیان اعلام شد که نام‌هایی چون شجاع‌پوریان، تاجرنیا، ربیعی، حناچی، گرامی مقدم و ... در این فهرست مشاهده می شود.
اسامی شورای راهبردی و سیاستگذاری ستاد دکتر مسعود پزشکیان بر اساس حروف الفبا به شرح زیر است:
۱- خانم مهندس آقاپور
۲- دکتر اوسط هاشمی
۳-دکتر بطحایی
۴-حجه السلام دکتر بیگدلی
۵-دکتر تاجرنیا
۶-دکتر الیاس حضرتی
۷-دکتر حقیقی
۸-دکتر حناچی
۹- مهندس خدابخش
۱۰- دکتر خوشرو
۱۱-خانم دکتر راکعی
۱۲-دکتر ربیعی
۱۳-دکتر رمضان زاده
۱۴-دکتر سالاری
۱۵-دکتر شجاع پوریان
۱۶-مهندس عبدالعلی زاده
۱۷-سردار علایی
۱۸-مهندس محمد علیخانی
۱۹-دکتر فانی
۲۰-خانم مهندس فرامرزیان
۲۱-دکتر گرامی مقدم
۲۲-خانم دکتر مافی
۲۳-دکتر محسنی بند پی
۲۴-دکتر کمال مرادی
۲۵-دکتر محمد زاده
۲۶-دکتر موسوی
۲۷-سردار مولوی
۲۸-دکتر نظری
۲۹-دکتر نورالدین آهی