فهم گفت‌وگو؛ مقدم بر انجام آن
رضا صادقیان (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

2074
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید

حوادث تلخ کنونی و یک سناریوی محتمل (2)

محسن اورکی کوه‌شور-در شرایط کنونی و برای مواجهه و برخورد طبیبانه با حوادث‌ اخیر انتخاب «سناریوی حرکت آشتی‌جویانه» حکمرانان و مردم با اکسیر صداقت است، که می‌تواند احتمالأ این چرخه‌ی مخرب و معیوب را به سامان آورد. اگر چه ممکن است گفته شود که سیاست را با صداقت از دیرباز سر ناسازگاری بوده است اما در بین بازی‌های معروف و متداول« تئوری بازی‌ها» تئوری معجزه‌آسایی برای این وضعیت متصور نیست که بتواند هم وزن و برابر با «تئوری صداقت‌بنیاد» بر این آسیب و وضعیت شکننده فائق آید. چرا که مردم بارها و بارها در عرصه‌ها و آزمون‌های سخت نشان داده‌اند آنجا که پای صداقت، خیر عموم و منافع ملی در میان باشد شاگرد اول این عرصه‌ها بوده‌اند و با نمره عالی قبول شده‌اند.گام‌های ضروری و فوری زیر در کوتاه مدت برای زمینه‌سازی رفع تنش کنونی، برگرداندن اعتماد و گام در مسیر کاهش هزینه‌ها و کمک به این کار و اقدام بزرگ و حساس در این زمان به‌نظر می‌رسد:
الف: پرداختن و بازنمایی صادقانه نقش اشتباهات عوامل ذی‌مدخل به‌ویژه مسئولین بخش‌های مختلف دولتی درگیر در صحنه در حادتر کردن وضعیت و شرایط کنونی به شیوه و سنت پسندیده « قدرشناسی از خادم و توبیخ خائن» توسط مقامات عالیه کشور با تفکیک سناریوهای واقعی و صادقانه از سناریوهای برساخته ذهنیت‌های معیوب و یا خدای ناکرده خائن.
ب: تبیین میزان نقش مخرب عوامل و متغییرهای گوناگون با حضور افراد دلسوز، با سواد دانشگاهی، دانشجویان جوان اعم از پسر و دختر و سایر جوانان در بستری طبیعی و بدون پیش‌داوری‌های غیر علمی‌ و کارشناسی.
ج: تفقد، دلجویی، جبران خسارت‌های مادی و معنوی از کسانی که در حواث کنونی و اخیر دچار خسارت شده‌اند.
د: تدارک و تمهید« گفتگو و آشتی ملی» با تکیه بر ظرفیت‌های قانون اساسی و گرد آوردن تمام ایرانیان در داخل و اقصی نقاط عالم که دل در گرو پیشرفت، تعالی و سربلندی میهن عزیز را دارند و تبلور عملی این مهم در انتخابات آزاد و مبتنی بر حضور فعالانه و حداکثری مردم در جهت چابک سازی سازمان اداری و بوروکراتیک کشور بر مبنای شایسته گزینی و شایسته سالاری، کارآمدی و حداکثر سازی منافع ملی، تقویت حاکمی‌ت ملی و تمامیت ارضی کشور تقویت و همگی با احساس تعلق به وطن عزیز در شکوفایی، توسعه، بالندگی و آزادی آن سهیم و شریک باشیم.