حقیقت خط فقر
رضا صادقیان (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

2187
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید

مشق کلمات

مدیوم کلوز آپ:
این نما بین نمای کلوزآپ و مدیوم شات قرار دارد. در این نما از سینه به بالای بازیگر در قاب دیده می‌شود.