بایدها‌و‌نبایدها در فرهنگ‌سیاسی ایران
علیرضا بهشتی (روزنامه نگار )
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- اقتصاد

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- فرهنگ و هنر
۷- ورزش
۸- صفحه آخر

2440
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


مشق کلمات

مدیوم کلوز آپ:
این نما بین نمای کلوزآپ و مدیوم شات قرار دارد. در این نما از سینه به بالای بازیگر در قاب دیده می‌شود.