بایدها‌و‌نبایدها در فرهنگ‌سیاسی ایران
علیرضا بهشتی (روزنامه نگار )
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- اقتصاد

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- فرهنگ و هنر
۷- ورزش
۸- صفحه آخر

2440
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان؛

مصرف جایگاه های سی ان جی 8 درصد افزایش یافت

مدیرعامل شرکت گاز کردستان گفت: از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه ، در جایگاه های سی ان جی  استان کردستان 147 میلیون و 58 هزار و 233 مترمکعب گازمصرف شده است . 
 احمد فعله گری در مورد اهمیت جایگاه های سی ان جی اظهار داشت: یارانه های عظیم انرژی در بخش حمل ونقل چالش جدی اقتصاد ایران در دهه های اخیـر بـوده اسـت ووابستگی چرخه تحرک کشور به فرآورده های نفتی در قسمت بنزین و گازوئیل  از دو منظـر سیاسـی و اقتـصادی نقطـه بسیار آسیب پذیر محسوب میشود. 
وی افزود : آزادسازی قیمت بنزین، سهمیه بندی بنزین و گازوئیل ، گازسوز کردن خودروها وتوسعه همه جانبه حمل ونقل عمومی به عنوان راهکارهای مورد نظر برای خروج از این بحران توصـیه شده است.
مدیرعامل شرکت گاز کردستان با بیان اینکه در حوزه سی ان جی پارسال تا پایان آذر 136 میلیون و 711 هزار و 565 مترمکعب گاز مصرف شد، افزود: امسال نیز در همین مدت در جایگاه های سی ان جی 147 میلیون و 58 هزار و 233 مترمکعب گاز در استان مصرف شد که هشت درصد افزایش نشان می دهد.
فعله گری اظهار داشت: مشترکان کردستانی در بخش سوخت خودرو(CNG) در آذر ماه امسال 16 میلیون و 69 هزار و 772 مترمکعب گاز طبیعی مصرف کردند که این رقم در سال گذشته 13 میلیون و 679 هزار و 49 مترمکعب بود و نشان از افزایش 17 درصدی دارد.
لازم به ذکر است در استان کردستان 52 جایگاه سی ان جی در حوزه تامین سوخت خودروفعالیت دارند.