بایدها‌و‌نبایدها در فرهنگ‌سیاسی ایران
علیرضا بهشتی (روزنامه نگار )
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- اقتصاد

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- فرهنگ و هنر
۷- ورزش
۸- صفحه آخر

2440
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


در نيروگاه حرارتي شازند انجام می‌گیرد؛

حفظ پايداري و توليد مستمر برق در پيک بار زمستان

 به دليل نشتي رادياتورها و والوهاي ورودي و خروجي سيستم استيم اير هيتر ( S.A.H) واحد يک نيروگاه شازند، بدون خروج واحد، نشتي‌ رفع و پايداري واحد حفظ گرديد. به گزارش روابط عمومي نيروگاه حرارتي شازند و به نقل از معاون نگهداري و تعميرات، با توجه به شرايط شبکه برق و عدم امکان خروج واحد، يک تيم از ادارات والو و کارگاه مکانيک تشکيل و طي پنج روز کار شبانه‌روزي، اشکالات اين سيستم شامل والوها و رادياتورها برطرف و شرايط بهره‌برداري از اين سيستم بدون خروج واحد مهيا گرديد. نوراله ادبي همچنين افزود: سيستم استيم اير هيتر براي گرمايش هواي ورودي به بويلر تا مقدار 80 درجه سانتي‌گراد و بويژه در شرايط استفاده از سوخت مايع مورد استفاده قرار مي گيرد و ذکر اين نکته ضروري است که تعميرات دوره‌اي واحد يک از يکسال گذشته تا کنون انجام نشده است. با ابتکار کارکنان تعميرات مکانيک گرفته، تعداد 36 رادياتور با فشار هوا به مقدار هفت و نيم بار تحت تست قرار گرفتند، چهار رادياتور داراي نشتي داخلي بودند که ايزوله شدند. همچنين تعمير اساسي و سرويس کامل تعداد 52 عدد والو ورودي و خروجي رادياتورها به طور کامل انجام شده است. لازم به ذکر است تعميرات نيمه اساسي اين واحد براي دوم ديماه سال جاري برنامه‌ريزي شده بود و تعمير اساسي اين والوها نيز مي‌بايست در زمان تعميرات نيمه اساسي انجام مي‌شد ولي به دليل نياز شبکه، به برق توليدي، ديسپاچينگ با خروج واحد موافقت نکرده است.