بایدها‌و‌نبایدها در فرهنگ‌سیاسی ایران
علیرضا بهشتی (روزنامه نگار )
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- اقتصاد

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- فرهنگ و هنر
۷- ورزش
۸- صفحه آخر

2440
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


تحليل، تهليل:

«تحليل»: حل كردن، حلال كردن، هضم شدن غذا در معده و «تهليل»: مأخوذ از «هيلَلَه»، لااله الاّالله گفتن.