حقیقت خط فقر
رضا صادقیان (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

2183
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید

بازنشستگی از قدرت

تعریف عرصه و اعیان ملک چیست؟

مژگان مسلمی (کارشناس حقوق)

به تمامی یک قطعه زمین عرصه می گویند. اعیان بخش ساخته شده واقع در آن زمین است. در اصطلاح ثبتی، اعیان به آنچه روی زمین ساخته می شود اطلاق می شود. در مورد آپارتمان ها، باید دقت بیشتری در میزان سهم هر یک از واحدها از مساحت عرصه کرد. به صورت کلی برای آن دسته از واحدهایی که قدرالسهم زمین در نظر می گیرند هر چه تعداد واحدها کمتر باشد و میزان متراژ زمین بیشتر باشد‌، ملک آپارتمان از ارزش بیشتری برخوردار خواهد بود که این مورد بایستی در آگهی های املاک مورد توجه قرار گیرد.