نان مردم را آجر نکنید
محسن صنیعی (مدرس دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1865

اجرای پایش الکترونیکی و هوشمند در مرز ایران و پاکستان

فرمانده مرزبانی انتظامی کشور با تأکید بر پایش الکترونیکی و هوشمند نوار مرزی ایران و پاکستان، گفت: «همکاری‌های مستمر مرزبانی دو کشور در هر دو سوی مرز، اجازه خودنمایی اشرار و عناصر تروریستی را سلب می‌کند.»به گزارش ایسنا، سردار احمدعلی گودرزی در دومین روز از سفر رسمی خود به‌ پاکستان در مصاحبه با خبرنگاران در شهر کراچی، گفت: «مرزبانی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در حوزه دریابانی ارتباط خوبی با طرف پاکستانی و سایر همکاران ما در آژانس امنیت دریایی این کشور دارد و در طول این سفر تأکید شد که سازوکار تعامل را به‌صورت متقابل تقویت کنیم.»سردار گودرزی ادامه داد: «بحث حصارکشی در مرزهای مشترک از سوی طرف پاکستانی نیز قابل‌تقدیر است. درعین‌حال همکاران ما در پاکستان اعلام کرده‌اند که با تکمیل طرح حصارکشی امکان رصدهای الکترونیکی و هوشمند سازی نوار مرزی فراهم می‌شود.» او تأکید کرد: «امنیت در مرزهای ایران و پاکستان در مقایسه با گذشته بسیار اطمینان‌بخش و پایدار است و مصمم هستیم که دیوارکشی، نصب حصار و یا سایر اقدامات امنیتی تنها با هدف رشد و رفاه اقتصادی برای دو کشور دوست و همسایه انجام شود.»