نان مردم را آجر نکنید
محسن صنیعی (مدرس دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1865

دیدار سفیر ایران با رئیس مجلس شورای سلطنت عمان


سفیر ایران با رئیس مجلس شورای سلطنت عمان دیدار و رایزنی کرد.به گزارش ایسنا، در دیدار علی نجفی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسقط با خالد بن هلال بن ناصر المعولی، رئیس مجلس شورای سلطنت عمان طرفین در خصوص همکاری‌های پارلمانی و تبادل هیأت میان مجالس دو ‌کشور رایزنی و گفت‌وگو کردند.