بایدها‌و‌نبایدها در فرهنگ‌سیاسی ایران
علیرضا بهشتی (روزنامه نگار )
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- اقتصاد

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- فرهنگ و هنر
۷- ورزش
۸- صفحه آخر

2440
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


واکنش وزارت امور خارجه به احتمال استفاده اروپا از مکانیسم ماشه :

مقابل رفتار‌های غیرسازنده، از حقوق خود استفاده می‌کنیم

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره احتمال استفاده از مکانیسم ماشه نیز بیان کرد: اینکه در نیت اروپا چه می‌گذرد نیت خوانی در این جا نخواهم کرد، ولی طبیعی است ایران در چارچوب حقوق و تکالیف خود عمل کرده و خواهد کرد. به رفتار‌های سازنده عکس‌العمل و پاسخ سازنده نشان خواهد داد
“ناصر کنعانی” سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری خود با خبرنگاران، گفت: اقدامات برخی طرف‌های اروپایی علیه ایران در ارتباط با موضوع هسته‌ای ایران اقدامات غیر سازنده از سوی طرف‌هایی است که خود در ارتباط با وضعیت موضوع هسته‌ای ایران و برجام متهم اول و آخر هستند.
 وی افزود: اینگونه اقدامات از وجاهت قانونی و منطق سیاسی قابل پذیرش برخوردار نیست. به جای اتهام زنی علیه ایران متوجه مسؤولیت‌های خود در ارتباط با وضع جاری باشند و به مسؤولیت‌های خود عمل کنند.
 کنعانی گفت: ایران به قوانین و معاهدات بین‌المللی متعهد و پایبند است و در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای خود در چارچوب آژانس و موافقتنامه پادمان و ان. پی. تی عمل می‌کند و به اجرای توافقات با آژانس پایبند است. متاسفانه فشار‌های سیاسی برخی طرف‌های غربی از جمله در اروپا در مقطع زمانی اخیر باعث منحرف کردن آژانس از کارکرد و فعالیت حرفه‌ای خود شده و متاسفانه فعالیت‌های حرفه‌ای آژانس را تحت تاثیر رویکرد‌ها و فشار‌های سیاسی خود قرار دادند.
 وی درباره احتمال استفاده از مکانیسم ماشه نیز بیان کرد: اینکه در نیت اروپا چه می‌گذرد نیت خوانی در این جا نخواهم کرد، ولی طبیعی است ایران در چارچوب حقوق و تکالیف خود عمل کرده و خواهد کرد. به رفتار‌های سازنده عکس العمل و پاسخ سازنده نشان خواهد داد و در مقابل رفتار‌های غیرسازنده از حقوق مسلم و شناخته شده و قانونی خود در چارچوب سازوکار‌های تعیین شده حقوقی و بین‌المللی استفاده می‌کند.