«ترومای آب» ما را رها نمی‌‌‌کند
محسن خرامین (روزنامه‌‌‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

2264
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


بيست و يكمين شماره فصلنامه خاطرات سياسی منتشر شد

شامگاه ٢٢ شهريورماه، از شماره ٢١ فصلنامه خاطرات سياسی (تابستان ١٤٠٢) طی مراسمی در كافه تاريخ تهران رونمایی شد. در اين نشست كه چهره های سياسی، دانشگاهی و فرهنگی حضور داشتند، پرونده اصلي اين شماره باعنوان “جنگ و احزاب” توسط محسن آرمين، سيدجواد ميری و هوشنگ صمدی واكاوی شد. در اين پرونده برای نخستين بار، نقش احزاب و سازمان های سياسی در مقاطع مختلف جنگ تحميلی عراق و ايران بررسی شده است.
يادنامه ابراهيم گلستان و مطالب متنوع ديگر، از مندرجات اين شماره خاطرات سياسی در ۲۸۴ صفحه می باشد.
فصلنامه خاطرات سياسی را از کتاب فروشی و روزنامه فروشی های معتبر و سايت طاقچه مي توانيد تهيه كنيد يا آبونه شويد.