مقننه در قامت اجراییه
محسن خرامین (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1828

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان:

کاهش 40 درصدی آورد سدهای کرمانشاه

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه با اشاره به کاهش حدود 40 درصدی آورد سدهای کرمانشاه در سال آبی جاری، گفت: امیدواریم در آذر ماه وضعیت آورد سدها بهتر شود.  محمودرضا شهلایی اشاره به اینکه از ابتدای سال آبی جاری تاکنون نزدیک به 70 میلیون مترمکعب آورد برای سدهای کرمانشاه داشته ایم، افزود: این میزان نسبت به دوره مشابه سال گذشته که حدود 120 میلیون مترمکعب آورد داشتیم، کاهش 40 درصدی را نشان می‌دهد.  وی دلیل کاهش آورد سدها را کاهش بارندگی‌های امسال دانست و خاطرنشان کرد: بارش‌های چهار، پنج میلی‌متری که در نقاط مختلف استان داشتیم باعث آورد مناسب برای سدها نخواهد شد. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه ذخیره کنونی سدهای استان را نیز نزدیک به 732 میلیون مترمکعب اعلام کرد که معادل حدود 50 درصد حجم یک میلیارد و 350 میلیون مترمکعبی 12 سد مخزنی استان است. شهلایی تاکید کرد: در مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 800 میلیون مترمکعب آب پشت سدهای استان ذخیره داشتیم که میزان ذخیره سدها نیز نسبت به سال گذشته 70 میلیون مترمکعب کمتر است.  وی ابراز امیدواری کرد، با تداوم بارش‌ها شاهد آورد مناسبی برای سدهای استان در آذر ماه باشیم.