مقننه در قامت اجراییه
محسن خرامین (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1828

زمینه اشتغال 12 زندانی در بیرون از زندان فراهم شد

چراغی – شیراز  / مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان شیراز گفت: حرفه آموزی و اشتغال از اولویت های مهم سازمان زندان ها در اجرای فعالیت های اصلاحی برای زندانیان و خانواده های آنان است و انجمن حمایت زندانیان علاوه بر اشتغالزایی برای خانواده های زیرپوشش، به دنبال ایجاد اشتغال برای زندانیان در داخل زندان است.  محمود قربانی گفت: ظرف یک هفته گذشته، با همکاری یکی از کارآفرینان شیراز و انجمن حمایت زندانیان در راستای اشتغالزایی برای زندانیان،  زمینه اشتغال 12 زندانی در بیرون از زندان فراهم شد.  وی اضافه کرد: با حضور یکی دیگر از کارآفرینان در مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی شیراز و بازدید از کارگاه های اشتغال و نشست تخصصی با رئیس مجتمع مقرر گردید زمینه اشتغال نشسته برای 200 نفر از زندانیان فراهم شود.  مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان شیراز اظهار داشت: این کارآفرین شیرازی متعهد گردید که برای زندانیان در رشته های مختلف حرفه آموزی دارای بازار کار،کلاس آموزشی برگزار می نماید تا مهارت لازم را کسب کنند و در کارگاه های اشتغالزایی مشغول به کار  شوند.    وی ادامه داد: این فعالیت های اصلاحی، نقش مهم و بازدارنده ای در جلوگیری از بازگشت مجدد به زندان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها دارد.