تشکیک در جمهوریت نظام
محسن صنیعی (مدرس دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1798

اتاق پایاپای:

نماینده تشکیلات اداری سازمان بورس کالا است که مسئول اجرا و تسویه قراردادهای آتی معامله شده در بورس کالا بین اعضای این اتاق را به صورت نقدی یا اعتباری به عهده دارد. این اتاق وظیفه انجام معاملات بین اعضا، تسویه حساب‌ها، اجرای معاملات پایاپای، جمع‌آوری و تامین سپرده‌های مورد نیاز و کلا هر کار اجرایی را بر عهده دارد. اتاق‌های پایاپای به عنوان  نفر سوم در معاملات حضور دارد، یعنی در برابر فروشندگان، خریدار و در مقابل خریدار، فروشنده هستند.