شتاب تورم و خاک گرفتگیِ FATF
محسن رفیق (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1776

ریتم:

یکی دیگر از اصطلاحات موسیقی ریتم است که ریتم را می‌توان احساس حرکت در موسیقی دانست که تأکید قابل‌ملاحظه‌ای برنظمی تکراری و دورانی دارد و اختلاف قوت و ضعف ضرب‌ها را از آن می‌توان درک کرد. توسط ریتم است که می‌توان یک ملودی موسیقی را گوش‌نواز کرد.