مجلسی که خود را در رأس امور نمی‌داند
مظاهر گودرزی (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1683

از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی صورت گرفت:

بازدید از تقاطع غیر ‌‌‌هم‌سطح و نقطه اتصال خط ریل سراسری به بندر کاسپین

انزلی- خبرنگار همدلی:به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی مهندس علی اوسط اکبری مقدم ‌‌‌رئیس ‌‌‌هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان در نخستین روز کاری خود از پروژه تقاطع غیر ‌‌‌هم‌سطح در محدوده منطقه آزاد انزلی بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان روند انجام فعالیت‌های زیرساختی و عمرانی آن پروژه قرار گرفت.