مجلسی که خود را در رأس امور نمی‌داند
مظاهر گودرزی (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1683

استان هرمزگان رتبه دوم کشوری را در صدور جواز تاسیس واحدهای صنعتی دارد

بندرعباس-خبرنگار همدلی:رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان از کسب رتبه دوم کشوری با وضع موجود در صدور جواز تاسیس واحدهای صنعتی خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، خلیل قاسمی گفت: سرمایه گذاری جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی استان در سال گذشته ، رشد582 درصدی داشته است. وی با اعلام خبر فوق افزود6/7درصد سرمایه گذاری کل کشور در استان هرمزگان تا پایان سال گذشته صورت گرفته است و این استان هم اکنون رتبه دوم سرمایه گذاری کشوربدون در نظر گرفتن مناطق می‌باشد. قاسمی ادامه داد: جذب این میزان سرمایه گذاری از طریق صدور 575 فقره جواز تأسیس صنعتی برای آغاز سرمایه گذاری در استان با پیش بینی اشتغال یازده هزار و 835 نفر انجام شد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ادامه داد: استان هرمزگان با توجه به پتانسل‌ها و ظرفیت‌های موجود سرمایه گذاران را مجاب به سرمایه گذاری در بخش صنعت هرمزگان نموده که جهش تولید را در بر داشته و استان از نظر صدور جواز تأسیس رتبه دوم کشور را کسب کرده است.