کنایه مرگ‌بار کاردار سفارت سوئیس به ما
فضل‌الله یاری (سردبیر)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1682

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی کرمانشاه:

۲۵ درصد باغات کرمانشاه در خطر خشکیدگی هستند

 کرمانشاه-خبرنگار همدلی:مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: ۲۵ درصد باغات این استان در خطر خشکیدگی ناشی از خشکسالی هستند. منصور احمدی اظهار کرد: متأسفانه در سال زراعی جاری در استان کرمانشاه میزان بارندگی ۳۱ درصد کاهش داشته است.
 وی افزود: با توجه به کاهش قابل توجه بارندگی‌ها، ۲۵ درصد معادل ۱۰ هزار هکتار از باغات استان کرمانشاه در خطر خشکیدگی ناشی از خشکسالی هستند. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: بیشترین سطح باغات در شهرستان‌های کرمانشاه، صحنه و دالاهو قرار دارد. احمدی با اشاره به پیش‌بینی کاهش هشت درصدی کل تولیدات باغی استان کرمانشاه در سال جاری تصریح کرد: کاهش تولیدات باغی مذکور معادل ۲۹ هزار تن است.  وی افزود: میزان تولید محصولات باغی استان کرمانشاه در سال گذشته ۳۱۰ هزار تن بوده که بیشترین سطح زیر کشت به گردو، انگور و بادام اختصاص داشته است.