سانسور آدم‌کشی به شیوه اسراییلی و اروپایی
طاهر اکوانیان (روزنامه نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1688

تامین واکسن توسط شهرداری هنوز در دستور نیست

رئیس شورای شهر تهران درباره اعمال نظارت شورا به موضوع تزریق واکسن در شهرداری تهران گفت: آنقدر حساسیت شهردار تهران به این موضوع زیاد است که حساسیت شورا را نمی‌طلبد اما اگر متوجه شویم که امکان فرار واکسن وجود دارد ، ورود می‌کنیم. به گزارش ایسنا، محسن هاشمی در حاشیه دویست و نود و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: جناب آقای حناچی حساسیت ویژه‌ای نسبت به واکسیناسیون داشتند و موضوع سوءاستفاده از واکسن در صحن مطرح شد. رییس شورای شهر تهران درباره خارج شدن لایحه خرید واکسن از دستور کار شورای شهر تهران گفت: این طرح دو فوریتی بود برای تامین واکسن توسط شهرداری تهران که به هیات رئیسه ارسال شد و اصلا در دستور قرار نگرفت که بخواهد خارج شود. در هیات رئیسه بحث‌هایی درباره آن انجام و قرار شد پخته‌تر شود و با ابعاد مناسب‌تری در دستور قرار گیرد. در نتیجه بحث تامین واکسن به صورت خصوصی توسط شهرداری تهران هنوز در دستور صحن شورا قرار نگرفته است.  وی درباره اعمال نظارت دقیق تر شورا نیز گفت: آنقدر حساسیت شهردار تهران به این موضوع زیاد است که حساسیت شورا را نمی‌طلبد. اما اگر متوجه شویم که امکان فرار واکسن وجود دارد ورود می‌کنیم. در مناطق دیگر هم بوده است و این حساسیت خیلی جدی وجود دارد و سابقه نداشته است که در شهرداری تهران به این سرعت تعدادی را از کار برکنار کنند. تاکنون دو سه نفر از مقامات در حد رئیس ناحیه از کار برکنار شدند و شهرداری نظارت خوبی انجام می‌دهد.