سانسور آدم‌کشی به شیوه اسراییلی و اروپایی
طاهر اکوانیان (روزنامه نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1688

کشف گورهای باستانی عجیب در مصر

وزارت گردشگری و آثار باستانی مصر از کشف یک گورستان در منطقه باستانی در استان دقهلیه در شمال شرقی شهر قاهره خبر داده است. این گورستان شامل 68 گور است که به شکل بیضی حفر شده و قدمت آنها به دوره پیش دودمانی مصر حدود 6000 تا 3150 سال قبل از میلاد مسیح باز می‌گردد. همچنین 37 گور مستطیلی شکل نیز در این محوطه یافت شده که مربوط به دوره باستانی موسوم به دوره میانی دوم (از سال 1782 تا 1570 پیش از میلاد) است. شش گور باقی مانده دیگر نیز به شکل بیضی هستند که قدمت آنها مربوط به دوره پیش دودمانی سوم مصر بین سالهای 3200 تا 3000 قبل از میلاد مسیح است. طبق اعلام وزارت گردشگری و آثار باستانی مصر، باستان‌شناسان از درون این گورها بقایای انسان‌های بالغ و کودکان، اشیای مربوط به مراسم تدفین و کوزه‌های تاریخی را کشف کرده اند. باستان شناسان چندی پیش نیز در مصر دست به اکتشافی بزرگ زدند و با کاوش در منطقه جنوبی شهر اقصر مصر بقایای یک شهر گمشده با قدمت بیش از سه هزار را کشف کردند. گفته می‌شود این شهر که آتن نام دارد توسط «آمن هوتب» سوم، نهمین پادشاه دودمان هجدهم مصر باستان بنا نهاده شده که بین سالهای 1391 تا 1353 قبل از میلاد بر مصر حکمرانی می‌کرده است.