سانسور آدم‌کشی به شیوه اسراییلی و اروپایی
طاهر اکوانیان (روزنامه نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1688

کشف مولکول ضد پیری

دانشمندان در جدیدترین مطالعات خود یک قدم دیگر به معکوس کردن روند پیری در انسان نزدیک شدند و ممکن است اکنون راه‌هایی عملی برای استفاده از این دانش در اختیار داشته باشیم.  بر اساس یک مطالعه تازه منتشر شده در مجله Nature، دانشمندان دریافته‌اند که آسیب دی‌ان‌ای بیشترین تاثیر را در این پدیده و بروز اغلب ویژگی‌های پیری دارد. از نظر فیزیکی، هر ارگانیسمی هم متاثر از شرایط و آرایش ژنتیکی و هم تأثیرات محیطی است. پیری با طیف گسترده‌ای از ویژگی‌ها در سطح مولکولی، سلولی و فیزیولوژیکی مرتبط است که شامل تغییرات ژنومی و اپی‌ژنومی، کاهش عملکرد کلی سلولی و زیرسلولی و از بین بردن سیستم‌های سیگنالینگ و از بین رفتن ‌‌«پروتئوستاز‌‌» است. مطالعه جدید شواهدی را جمع‌آوری کرده است که نشان می‌دهد آسیب دی‌ان‌ای موثرترین عامل در پیری فنوتیپ‌ها است. محققان می‌گویند، تلاش برای معکوس کردن پیری در انسان احتمالا باید روی ترمیم آسیب دی‌ان‌ای متمرکز باشد. در ماه مه سال گذشته یک روش پیری معکوس شامل دادن پلاسمای موش جوان به موش‌های مسن با موفقیت توانست تغییرات اپی‌ژنتیکی را در این حیوانات معکوس کند که در نهایت منجر به بهبود عملکرد اندام‌های آنان شد و سلول‌های پیر را پاک کرد. این مطالعه به طور موثری توانست موش‌ها را تا ۵۴درصد جوان کند. در همان ماه مه سال ۲۰۲۰، دانشمندان علوم اعصاب موسسه فناوری ماساچوست(MIT) آنزیمی معروف به ‌‌«HDAC۱‌‌» را کشف کردند که ممکن است در ترمیم آسیب دی‌ان‌ای مربوط به افزایش سن به ژن‌های شناختی و حافظه مرتبط باشد. دانشمندان در این مطالعه مشاهده کردند که چگونه آسیب دی‌ان‌ای در موش‌ها با کاهش سطح آنزیم ‌‌«HDAC۱‌‌» ارتباط دارد، اما پس از تزریق دارویی که دوباره این آنزیم را فعال می‌کند، بهبود یافتند.