امام حسين(ع) را از كجا شناختم
محمدعلی اخوت (حقوق‌دان)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- اقتصاد

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- فرهنگ و هنر
۷- ورزش
۸- صفحه آخر

2458
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی؛ مسئله این است

راه ناهموار «متناسب سازی» حقوق بازنشستگان کارگری

همدلی| پیمان خاکسار: رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی شنبه گذشته اعلام کرد: کمیسیون تلفیق موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را همانند بازنشستگان کشوری و لشکری در برنامه هفتم توسعه لحاظ کرده است. «حمیدرضا حاجی بابایی» با اشاره به ماده 12 برنامه ششم توسعه بیان کرد: نمایندگان کمیسیون با تنفیذ این ماده در جریان جلسه کمیسیون تلفیق موافقت کردند، این ماده تاکید دارد که دولت مکلف است بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد و از قبال این موضوع تمام کسانی که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، حقوقشان همانند بازنشستگان کشوری و لشکری متناسب سازی شود. عبارت « متوسط « از مصوبه افزایش حقوق اصلاح شد تا شرایط برای متناسب سازی حقوق به صورت صحیح فراهم شود.
«محمدرضا پورابراهیمی» با اشاره به تصویب متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، گفت: در پی پیشنهاد اینجانب متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسید که براساس این پیشنهاد، پس از مصوبه چند روز گذشته کمیسیون برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و در پی دستور رئیس مجلس موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز جهت طرح در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار گرفت.
نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیشنهاد مذکور از سوی کمیته اقتصادی در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مطرح شد که در این پیشنهاد آمده است؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با هماهنگی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان سازمان بازنشستگی موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را در برنامه هفتم عملیاتی کند.
اما براساس این دستورالعمل در سال نخست برنامه متناسب‌سازی 40 درصد، سال دوم 30 درصد و سال سوم نیز 30 درصد خواهد بود تا حقوق بازنشستگان به 90 درصد حقوق شاغل همتراز برسد، بنابراین براساس مصوبه صحن تلفیق در 3 سال نخست برنامه هفتم، موضوع رسیدن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90 درصد حقوق شاغلان به تصویب رسید، ضمن آنکه در الحاق این مصوبه مقرر شد؛ منابع این موضوع از محل تنفیذ ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه تامین شود.
مشکلات مربوط به بازنشستگان کارگری
این در حالی است که نگرش مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری که برای بازنشستگان کارگری هم در نظر گرفته شده با مشکلاتی رو به روست. یکی از مشکلات هم‌شکل دیدن این افزایش برای بازنشستگان کارگری و دولتی است که به دلیل نبود معیارهای مشخص برای همترازی این سازوکار را دچار مشکل خواهد کرد.
«علی دهقان‌کیا» رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران به همدلی می‌گوید: مسئله همسان‌سازی با متناسب‌سازی حقوق مد نظر ما متفاوت است. ما متناسب‌سازی را پیگیری می‌کنیم. بازنشستگان کشوری و لشکری ممکن است در حال حاضر 17 میلیون تومان دریافتی داشته باشند و شاغلان همتراز آنها 28 میلیون تومان بگیرند. مجلس می‌خواهد این فاصله دریافتی را در برنامه هفتم، طی سه مرحله  تا 90 درصد جبران کند. اما بازنشستگان بخش تامین اجتماعی نمی‌توانند به نسبت شاغلان در نظر گرفته شوند.  بنابراین راهکار این است که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی  بر اساس 90 درصد حقوق زمان برقراری بازنشستگی مد نظر باشد. در این زمینه دولت باید  هر سال 10 درصد از بدهی گذشته و جاری خود را در بودجه ببیند تا با پرداخت این مبالغ به تامین اجتماعی امکان متناسب‌سازی وجود داشته باشد.»
دو نوع بدهی به تأمین اجتماعی
دهقان کیا تصریح می‌کند: «دولت دو نوع بدهی به تامین اجتماعی دارد که در قالب بدهی جاری و بدهی معوقه مد نظر است. بدهی دولت به تامین اجتماعی 700 هزار میلیارد تومان است. بدهی جاری دولت هم سال به سال در حال افزایش است. بدهی جاری دولت به تامین اجتماعی بر اساس برآوردی که هیئت امنای تامین اجتماعی داشته است حدود 214 هزار میلیارد تومان است. شش نماینده وزیر در هیئت امنای تامین اجتماعی حضور دارند که این اعداد با حضور آنان برآورد شده و باید دولت این رقم را بودجه ببیند. اگر این رقم در بودجه دیده شود و 10 درصد معوقات هم به روزرسانی شود و در دستور پرداخت قرارگیرد امکان متناسب کردن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که در شرایط معیشتی خوبی نیستند ایجاد می‌شود.»
دهقان‌کیا با بیان اینکه پیشنهاد بازنشستگان به مجلس ارائه شده، می‌گوید: «کمیسیون اجتماعی از ما درخواست کرد که پیشنهادهای خود را به آنها بدهیم. در پیشنهاد ما آمده است: در اجرای حکم بند مورد نظر کمیسیون، باید سالانه حداقل 10 درصد بدهی‌های حسابرسی شده دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.تعهدات سالانه دولت به سازمان در قالب بودجه سنواتی به نحوی در بودجه جاری دولت پیش‌بینی شود که مطالبات جدید در زمان اجرای برنامه در تعهدات دولت ایجاد نشود. در بند دیگری نوشته‌ایم که وزارت کار مکلف است با هماهنگی کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی نسبت به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به نحوی اقدام کند که حقوق بازنشستگان در طول اجرای قانون به نسبت 90 درصد مستمری زمان برقراری برسد. »وی می‌افزاید: «در این پشنهاد آورده‌ایم که این متناسب‌سازی در سه سال اجرا شود و در سال اول 40 درصد و سال دوم و سوم 30 درصد از متناسب کردن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اجرایی شود.» با این حال به نظر می‌رسد پرداخت بدهی تامین اجتماعی از سوی دولت یکی از بزرگ‌ترین موانعی باشد که طی سال‌های گذشته نیز همواره مورد انتقاد کارگران قرار گرفته است. اینکه دولت زیر بار پرداخت این بدهی برود یا نه، از سوالاتی است که شاید در چند روز آینده با واکنش دولتی‌ها به این تصمیم مجلس، مشخص شود.