ترور یا تئوری جنگل کاتین
احسان اقبال‌سعید (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1574

اینترناسیونالیسم

بین‌الملل‌گرایی یا اینترناسیونالیسم، مفهومی کلی است که بر عقاید و سیاست‌های منجر به منافع مشترک اقوام و ملت‌ها تکیه دارد. این رویکرد با ملی‌گرایی پرخاش‌گر مخالفت دارد و بر آن‌ است که در صورت عدم امکان‌ همکاری میان حکومت‌ها، این مساعت بین ملت‌ها قاعدتاً امکان‌پذیر است. اینترناسیونالیسم معتقد است باید بشر را به این آگاهی برساند که هر فرد، متعلق به یک جامعه جهانی است. به دیگر سخن، اینترناسیونالیسم در نقطه مقابل ملی‌گرایی، برای انسان‌ها ملیت خاصی وسیع‌تر و بالاتر از آنچه در ملی‌گرایی مطرح است در نظر می‌گیرد، به طوری که خود را در چارچوب معیارهای تنگ‌نظرانه ملی‌گرایی که ارزشی بالاتر از منافع ملی و قومی نمی‌شناسد، گرفتار نمی‌کند. اینترناسیونالیسم بر خلاف ملی‌گرایی، گرایش به مصالح فوق ملی با معیارهایی برتر دارد. به طورکلی، همه آنها در توجه و گرایش به مصالح جهانی، فوق ملی و بین‌المللی مشترک هستند. اینترناسیونالیسم همچنین متمایل به واگذاری درجه‌ای از حاکمیت ملی به موسسات بین‌المللی است. هواداران این مکتب، کمترین میزان واگذاری حاکمیت را تا جایی می‌دانند که لازمه حفظ و تقویت امنیت بین‌المللی است و هواداران بیشترین میزان واگذاری، از نوعی حکومت جهانی پشتیبانی می‌کنند.
منبع: دانشنامه در علم سیاست/ علی رحیق اعضان