حقیقت خط فقر
رضا صادقیان (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

2183
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید

بازنشستگی از قدرت

مقصد بعدی مدیر عامل آب و فاضلاب کشور

بازدید از پروژه های آب و فاضلاب در شهرستان اراک

بازدید از پروژه های آبرسانی به روستاهای گاوخانه ، مرزیجران و گیلی و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه سنجان شهرستان اراک مقصد بعدی بازدید مدیر عامل آبفای کشور بود.به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی دکتر اتابک جعفری در ادامه برنامه‌های سفر خود به شهر اراک، به همراه آصفری نماینده مردم شهرستانهای اراک، خنداب،کمیجان در مجلس شورای اسلامی و زندیه وکیلی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی  از آخرین وضعیت مراحل اجرای پروژه های آبرسانی به روستاهای گاوخانه، گیلی و مرزیجران و روند اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در منطقه سنجان شهر اراک بازدید نمود.
مهندس یوسف عرفانی نسب مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در جریان این بازدیداز اجرای اصلاح شبکه آبرسانی در روستای گاوخانه اظهار داشت: اصلاح شبکه آب رسانی در روستای گاوخانه به طول 10 کیلومتر در دست اجرا می باشد که تا کنون تا حدود5/7 کیومتر ان اجرا گردیده است.وی اعتبار اجرای این پروژه را 45 میلیارد ریال اعلام نمود.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در ادامه با اشاره به احداث مخزن 500 متر مکعبی آب در راستا اجرای طرح آبرسانی به روستای مرزیجران با اعتباری بالغ بر 46 میلیارد ریال  بیان داشت :اجرای 1000 متر خط انتقال و 2500 متر شبکه توزیع آب با اعتباری بالغ بر 46 میلیارد ریال از دیگر اقدامات این شرکت در راستای اجرای طرح آب رسانی به روستای مرزیجران می باشد.
مهندس عرفانی نسب اجرای 4500 متر خط انتقال آب از چاه مجتمع آبرسانی گیلی جمالکه تا روستای گیلی را با اعتباری بالغ بر 29 میلیارد ریال از دیگر پروژه های در دست اجرای این شرکت در راستای آب رسانی به روستاهای شهرستان اراک عنوان کرد.در ادامه این سفر یک روزه مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از روند اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در منطقه سنجان شهر اراک بازدید نمود.
گفتنی ست پروژه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در بافت قدیم و منطقه سنگی سنجان شهر اراک با طول 17 کیلومتر در دست اجرا می باشد که تا کنون 15 کیلومتر آن اجرا گردیده است و در صورت تخصیص به موقع اعتبارات به زودی این پروژه به بهره برداری خواهد رسید.