حقیقت خط فقر
رضا صادقیان (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

2183
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید

بازنشستگی از قدرت

برای شرکت در مجمع عمومی ملل متحد؛

رئیسی به آمریکا می‌رود

سخنگوی دولت از آغاز برنامه‌ریزی‌ها برای حضور و سخنرانی رییس جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر داد.به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در نشست خبری خود در پاسخ به این پرسشی مبنی بر اینکه‌ آیا رییس جمهوری در نشست عمومی سازمان ملل متحد حضور خواهد یافت یا خیر، اظهار کرد: «برنامه‌ریزی‌های مقدماتی برای این امر صورت گرفته است.»