«ترومای آب» ما را رها نمی‌‌‌کند
محسن خرامین (روزنامه‌‌‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

2264
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


مشق کلمات

اکستریم کلوزآپ:
 نمای بسیار نزدیک را می‌گویند. این نما روی جزییات ریز تمرکز دارد و اکثراً از آن برای نشان‌دادن حالت چشم‌ها یا دهان استفاده می‌شود.