امام حسين(ع) را از كجا شناختم
محمدعلی اخوت (حقوق‌دان)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- اقتصاد

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- فرهنگ و هنر
۷- ورزش
۸- صفحه آخر

2458
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


مانور ایستگاه فضایی بین‌المللی برای فرار از زباله فضایی

ایستگاه فضایی بین‌المللی برای اجتناب از برخورد با یک زباله فضایی مربوط به ماهواره آزمایشی ضد تسلیحات، یک مانور فضایی انجام داد. راسکاموس، سازمان فضایی روسیه با استفاده از کشتی فضایی باری بی‌سرنشین «پروگرس ۸۱» که خارج ایستگاه فضایی بین‌المللی پارک شده بود، این آزمایشگاه فضایی را از مسیر زباله‌های فضایی مربوط به ماهواره Cosmos۱۴۰۸ دور کرد. روسیه در نوامبر ۲۰۲۱ میلادی این ماهواره قدیمی را نابود کرده بود. دیمیتری راگوزین رئیس راسکاموس دراین‌باره نوشت: من تایید می‌کنم در ساعت ۲۲:۰۳ به‌وقت مسکو، موتورهای کشتی باری فضایی پروگرس MS-۲۰ روشن شدند و برای اجتناب از برخورد خطرناک بخش‌هایی از Cosmos۱۴۰۸ با ایستگاه فضایی بین‌المللی یک مانور برنامه‌ریزی نشده انجام دادند.