فرهنگ ‌شهری به روایت کاشانی و شرکا
عارف لایق‌زاده (شهرساز)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1964
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


خواربار، خواه‌ناخواه، خواهی‌نخواهی:

اين تركيب‌ها بدون «واو» به كار مي‌روند. تركيب‌هاي زير نيز مانند تركيب‌هاي یادشده بدون «واو» به كار مي‌روند: سازِكار (ساز و كار نيز توجیه‌پذیر است و فراوان به كار مي‌رود)، زادبوم، زاد‌ولد، غيرُ‌ذلك (= جز اين)، قوس‌قزح (= رنگین‌کمان) حيص‌بيص و دق‌ِ‌دل.