فرهنگ ‌شهری به روایت کاشانی و شرکا
عارف لایق‌زاده (شهرساز)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1964
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


فک پلاک

مژگان مسلمی (کارشناس حقوق)

فک پلاک اتومبیل به‌تبع تنظیم سند رسمی انتقال، به نام خریدار قابل‌اعمال است چون پلاک خودرو جز لاینفک خودرو است؛ بنابراین طرح دعوای جداگانه فک پلاک اتومبیل قابل استماع نیست.