حقیقت خط فقر
رضا صادقیان (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

2187
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید

عضو شورای شهر اعتراض کرد؛

پست های «من در آوردی» در شهرداری تهران

ایسنا- یک عضو شورای اسلامی شهر تهران نسبت به پست‌های «من‌درآوردی» در شهرداری تهران انتقاد کرد. حبیب کاشانی در سی و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، در تذکری گفت: روز گذشته در مرکز ارتباطات شهرداری تهران، انتصابی اتفاق افتاده هرچند که معاون مرکز می‌تواند انتصابات موردنظر خود را داشته باشد اما نگرانی من از پست‌های «من‌درآوردی» است که اتفاق می‌افتد. این پست‌های سازمانی جدید از کجا آورده می‌شود. وی افزود: خانمی که در این مرکز نمی‌خواستند کار کنند پست مشاور تحت عنوان مشاور در طراحی رویدادهای اجتماعی دریافت کردند درحالی‌که در 100سال گذشته چنین پستی وجود نداشته. اگر کسی توانایی دارد باید از او استفاده شود اما این‌که همه تحت عناوین مختلف بر سر سفره باشند کار صحیحی نیست. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تذکر قبلی خود درباره انعقاد قراردادی در منطقه 3 اشاره کرد و افزود: چندین پیامک پس‌ازاین تذکر برای من ارسال شد که نمی‌شناختم پس از معرفی و مشخص شدن شهردار منطقه 3 که پیامک‌ها را ارسال کرده بود به او زنگ زدم اما توضیحات ایشان ابهامات من را چند برابر کرد. کاشانی افزود: بی‌تردید هرگاه این ابهامات برطرف شود اعلام خواهم کرد ولی بار دیگر تذکر می‌دهم که نسبت به پاسخ به این تذکر اقدام شود چراکه بعدازاین مرحله باید به نهادهای نظارتی گزارش دهیم.