حقیقت خط فقر
رضا صادقیان (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

2184
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید

با بهبود عملکرد کمپرسورهای ایستگاه تقویت فشار نار

تضمین تولید روزانه ۱۹ میلیون مترمکعب گاز از میدان نار

چراغی – شیراز : با اجرای پروژه کاهش فشار ورودی کمپرسورهای ایستگاه تقویت فشار نار و افزایش ضریب بازیافت میدان گازی نار روزانه پنج میلیون مترمکعب افزایش و تولید ۱۹ میلیون مترمکعب گاز تضمین یافت.  دکتر سید ابوالحسن محمدی، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی گفت: برای انتخاب بهینه‌ترین سطح فشار ورودی کمپرسورهای میدان گازی نار و به ‌منظور افزایش ضریب بازیافت مخزن گازی نار و جلوگیری از افت فشار مخزن با طراحی و ترسیم نمودارهای جدید و اعمال تغییرات متناظر و متناسب با شرایط موجود فشار ورودی کمپرسورها برای برداشت صیانتی و حداکثری گاز از میدان نار اقدام شد. سید ابوالحسن محمدی، افزود: توربین‌های میدان گازی نار در فشار پایین‌تر از ۵۲ بار خاموش و از مدار خارج می‌گردید در این شرایط امکان تولید بیش از ۱۴ میلیون متر مکعب در روز وجود ندارد  که با توجه به قفل بودن اطلاعات کنترلی این تجهیز پیشرفته و عدم پشتیبانی شرکت خارجی سازنده تجهیزات یادشده، اقدام فوری در این خصوص را بسیار ضروری می‌نمود. وی اضافه کرد: در یک اقدام فنی جهادی و با تکیه‌بر دانش فنی و توان متخصصان صنعت نفت و شرکت‌های توانمند داخلی و پذیرش ریسک‌های ناشی از این کار، توانستیم با کاهش فشار ورودی کمپرسورها از ۵۲ به ۴۵ بار موجب افزایش سطح بهره‌وری تولید گاز هم‌زمان با افزایش مصرف گاز در فصل سرما گردید. وی افزود: میدان گازی نار دارای اولین ایستگاه تقویت فشار گاز بالادستی است که توربین‌ها و کمپرسورهای مورداستفاده در آن از شرکت‌های خارجی تأمین‌شده است و طی یک دهه اخیر به دلیل تحریم‌های ظالمانه، امکان استفاده از خدمات پشتیبانی آن‌ها از خارج از کشور وجود ندارد. وی در رابطه باصرفه جویی اقتصادی و زمان انجام این فعالیت گفت: در اقدام یادشده، علاوه بر تثبیت تولید، صرفه‌جویی اقتصادی و زمانی بسیار بالایی در برداشته و از آن مهم‌تر، شکست انحصار این شرکت، عبور از محدودیت‌های تحریمی، عدم نیاز به حضور متخصصان خارجی برای تعمیر و یا راه‌اندازی دستگاه‌ها، تقویت روحیه خودباوری و اعتمادبه‌نفس در متخصصان داخلی از دیگر دستاوردهای این اقدام مهم بوده است. محمدی، با اشاره به تغییرات اعمال‌شده در این سیستم پیشرفته گفت: در حال حاضر تولید میدان گازی نار بالاتر از برنامه تکلیفی و بیش از ۱۹ میلیون مترمکعب در روز است و به‌منظور استمرار تولید صیانتی و جلوگیری از افت طبیعی فشار مخزن نیازمند فشار افزایی و افزایش ضریب بازیافت با روش‌هایی مانند احداث ایستگاه‌های تقویت فشار گاز، ایجاد تغییرات فنی و ساختاری در اجزای تجهیزات دوار است.