حقیقت خط فقر
رضا صادقیان (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

2184
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید

سدهای کشور همچنان تشنه‌اند

آمار سدهای کشور هر روز عددی کمتری را نسبت به سال قبل نشان می‌دهند و عمق بی‌آبی بیشتر و بیشتر می‌شود؛ موضوعی که به گفته کارشناسان اگر راه‌حلی برای آن در نظر گرفته نشود، در آینده‌ای نه‌چندان دور دچار بحران‌های بزرگی خواهیم شد. به گزارش ایسنا، آخرین آمار از وضعیت سدهای کشور، گویای این است که با سپری شدن ۱۰۸ روز از سال آبی تا ۱۸دی‌ماه (سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود ۱۹.۳۸ میلیارد مترمکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۲۸درصد کاهش نشان می‌دهد. میزان کل حجم ورودی به سدهای کشور از ابتدای مهرماه تا ۱۸دی‌ماه سال جاری معادل ۶.۴۶میلیارد مترمکعب است که کاهشی معادل ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته را نشان می‌دهد. همچنین میزان پرشدگی سدهای مهمی چون زاینده‌رود، شمیل و نیان و سفیدرود در شرایط فعلی به ترتیب حدود ۱۳درصد، ۹۴درصد و  ۲۳درصد بوده و در استان‌های خوزستان و تهران، میزان پرشدگی مخازن طی سال آبی جاری به ترتیب در حدود ۴۵درصد  و ۱۸درصد است. بی‌شک این آمار برای فصلی کنونی مناسب نیست و آن‌طور که داریوش مختاری، کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی به ایسنا گفته وضعیت منابع آبی ایران مطلوب نیست، تراکم شدید جمعیتی در یک پهنه مشخص جمعیتی همراه با بارگذاری‌های سنگین و متمرکز در یک پهنه از یک دشت یا یک جغرافیا مشکلاتی را ایجاد کرده است. دراین‌بین تهران، مشهد، اصفهان و کرمان وضعیت پرخطری نسبت به بقیه دارند. راه رویارویی با این گلوگاه خودداری از تغییر کاربری فزاینده اراضی شهری، خودداری از توسعه بی‌رویه مسکن و واگذاری انشعاب‌های اضافی آب شهری است.