حقیقت خط فقر
رضا صادقیان (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

2184
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید

به نوبه خود:

 گاهي تركيب «به نوبه خود» كه گرته‌بردار. از زبان بيگانه است، باعث می‌شود جمله، چهره‌ای نامأنوس بگيرد؛ مانند: «ارسطو شاگرد افلاطون بود كه وی به نوبه خود شاگرد سقراط بود»؛ «او به ايشان خير مقدم گفت و ايشان به نوبه خود از او تشكر كرد» كه اگر «نيز»، «هم» و يا لفظی مناسب را جايگزين «به نوبه» كنيم، جمله‌ها دلنشين‌تر خواهند شد.