برخی مسئولان وتلاش برای ایجاد نارضایتی
فضل الله یاری (سردبیر)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

2027
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


به ارث گذاشتن پلاک خودرو

مژگان مسلمی (کارشناس حقوق)

آیا می‌توان پلاک خودرو را به ارث گذاشت؟
برای این اقدام باید تمامی امور مربوط به انحصار وراثت از سوی ورثه قانونی انجام شده باشد.