حقیقت خط فقر
رضا صادقیان (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

2184
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید

شرایط تغییرات در نمای بیرونی آپارتمان

مژگان مسلمی (کارشناس حقوق)

آیا مالک آپارتمان می‌تواند بدون موافقت دیگران در نمای بیرونی ساختمان خود تغییراتی دهد؟ به‌موجب ماده ۹ قانون تملک آپارتمان‌ها هرگونه تغییر در سردر یا نمای خارجی ساختمان که در رویت همگان است باید با موافقت اکثریت مالکان واحدها باشد، لذا مالک یک واحد نمی‌تواند بدون موافقت دیگران تغییراتی در ورودی ساختمان خود، سردر یا نمای خارجی قسمت اختصاصی ساختمان خود انجام دهد، مثلاً پنجره‌های ساختمان را دودی یا بالکن خود را شیشه‌ای یا مسقف نماید.