مرور تاریخ؛ راهی برای عبور از مراحل دشوار
ولی‌الله شجاع پوریان (مدیرمسئول)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

2147
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


مسئله اصلی حجاب است

سعید فائقی، معاون فنی پیشین سازمان تربیت‌بدنی هم درباره دلایل حساسیت روی ورزش پرورش اندام بانوان به جامعه ۲۴ گفت: نه‌تنها روی پرورش اندام بلکه در مورد ورزش بانوان همیشه حساسیت‌هایی وجود داشته است و این موضوع سیر تاریخی دارد و به‌مرورزمان توانسته است خود را ثابت کند. او افزود: موضوع و مشکل اصلی در این زمینه حجاب است بنابراین پوشش بانوان باید به‌گونه‌ای باشد تا بتوانند این مسئله را حل و درعین‌حال حجاب را هم رعایت کنند. امروز خوشبختانه توانسته‌ایم با تلاش بسیار پوشش خاص بانوان ورزش‌کار را طراحی و ارائه کنیم که در داخل و دنیا هم پذیرفته‌شده است. البته فائقی با تأکید بر اینکه این موضوع در روز‌های آینده حل می‌شود، گفت: این روز‌ها در فدراسیون انتخابات در جریان بود و شاید به این دلیل این موضوع رخ داد و امیدواریم این مسئله در روز‌های آینده با کمک کارشناسان و لابی‌گری حل شود که من مطمئنم این‌گونه خواهد شد.