آن مواعید که کردی مرواد از یادت
ولی‌الله شجاع‌پوریان (مدیرمسئول)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1992
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


دفاع وزیر علوم از ترکیب هیات امنای دانشگاه تهران:

زاکانی و قالیباف شخصیت‌های علمی هستند

ایلنا- وزیر علوم در پاسخ به چرایی انتخاب علیرضا زاکانی و محمدباقر قالیباف به‌عنوان اعضای هیات امنای دانشگاه تهران، آن‌ها را شخصیت‌های علمی دانست. محمدعلی زلفی گل گفت: تعدادی از افرادی که در هیات امنای دانشگاه قرار می‌گیرند، کسانی هستند که مدیریت اجرایی دارند، اهرم‌های قدرت در دست آن‌هاست و می‌توانند دانشگاه‌ها را چه ازنظر سخت‌افزاری و چه ازنظر نرم‌افزاری کمک کنند. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: بحث هیات امنا این است که کسانی انتخاب شوند که بتوانند کمک کنند، دانشگاه‌ها در مسیر رشد قرار بگیرند. او در ادامه توضیح داد: همیشه هم این‌گونه بوده، یعنی تعدادی از افرادی که در هیات امنا قرار می‌گیرند کسانی هستند که مدیریت اجرایی دارند، اهرم‌های قدرت در دست آن‌هاست و می‌توانند دانشگاه‌ها را چه ازنظر سخت‌افزاری و چه ازنظر نرم‌افزاری کمک کنند. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره دلیل انتخاب این دو به‌عنوان اعضای حقیقی هیات امنا گفت: رئیس مجلس آقای محمدباقر قالیباف خودشان عضو هیات علمی دانشگاه تهران هستند و رتبه علمی دانشیاری دارد. همچنین آقای دکتر زاکانی هم یک شخصیت علمی است. زلفی گل اضافه کرد: علاوه بر اینکه این دو شخصیت علمی هستند، یک شخصیت اجرایی هم هستند که ما با دو هدف که هم علمی بودن و هم اجرایی بودن است این دو نفر را انتخاب کردیم. همچنین می‌خواهیم آن‌ها از پتانسیل و ظرفیت خود برای گسترش دانشگاه‌ها، رشد و بلوغ علم و فناوری استفاده کنند. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به این سؤال که آیا این دو نفر با توجه به مسئولیت‌های مهمی که دارند وقت دارند به موضوعاتی که شما به آن اشاره کردید، ورود کنند؟ گفت: هیات امنا هر سال دو جلسه دوساعته دارد و خیلی جلسات زیادی ندارد.