آن مواعید که کردی مرواد از یادت
ولی‌الله شجاع‌پوریان (مدیرمسئول)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1992
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


دنیا را نارنجی کنیم

مسعد سلیتی (وکیل دادگستری)

۲۵ نوامبر مصادف با ۵ آذرماه روز جهانی محو خشونت علیه زنان است که از سال ۱۹۹۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزیده شد.
 به این مناسبت به مدت 16 روز فرصتی است تا کنشگران برابری خواه با هدف پیشگیری و از بین بردن خشونت علیه زنان و دختران، ارتقای آگاهی از حقوق و آزادی‌های اساسی زنان، توانمندسازی زنان و ترویج زن باوری این موضوعات را موردتوجه قرار داده و پروفایل‌های خود را نارنجی کنند. زنان دارای حقوقی هستند که برای حفظ حیات و کرامت انسانی آن‌ها اساسی و الزامی است؛ حقوقی که باید توسط قانون موردحمایت قرار گرفته و در صورت تعدی به آن، متجاوز مجازات شود. برای تحقق این امر نیاز به ترویج و اشاعه فرهنگ زن باوری و تدوین و اصلاح قوانینی است که امنیت حقوقی زنان را ارتقا داده و هرگونه رفتارهای خشونت‌آمیز علیه زنان را احصا کرده و مرتکبین را مجازات کند. زنان همچون مردان دارای حق برخورداری و بهره‌مندی از تمامی حقوق بشر و شهروندی و آزادی‌های اساسی برابر و یکسان با مردان در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و مدیریتی هستند. حقوقی که حق حیات، برابری، آزادی و امنیت شخصی، حمایت برابر قانونی، محو تمام اشکال تبعیض، بهره‌مندی حداکثری از سلامت جسمی و روانی، شرایط عادلانه و رضایت‌بخش کار، جرم انگاری و پیشگیری از هرگونه رفتارهای خشن و تحقیرآمیز از بارزترین آن‌هاست، که قانون اساسی به‌عنوان قانون عالی کشور در اصول متعدد دولت را موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه، تأمین حقوق همه‌جانبه، تضمین حقوق زنان، ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی کرده است. خشونت علیه زنان هرگونه رفتاری است که بر مبنای جنسیت از قبیل تهدید، اجبار، سلب آزادی، آزار و اذیتی که به زنان، آسیب جسمی، روحی یا جنسی وارد کند و زندگی فردی یا اجتماعی آن‌ها را متأثر می‌سازد، و بارزترین خشونت‌ها علیه زنان ضرب‌وجرح و شتم، تجاوز جنسی، ازدواج اجباری، ازدواج در سنین پایین، اجبار به حامله شدن، اعمال جنسی اجباری، آزار جنسی ناخواسته، آزار و اذیت خیابانی، تعقیب، آزار الکترونیکی، قاچاق انسان (بردگی و استثمار جنسی) خشونت یا تبعیض یا سوءاستفاده از زنان دستگیرشده و توقیفی است. طبیعت خشونت علیه زنان به هر شکلی که اعمال شود زنان را در استفاده از حقوق و آزادی‌های اساسی و انسانی محروم می‌کند. برای محو و نفی هرگونه خشونت علیه زنان و حمایت و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی زنان، جلوگیری از نقض این حقوق صرف جرم‌گیری رفتارهای خشونت‌آمیز علیه زنان و تشدید مجازات علیه مرتکبان کفایت نمی‌کند، بلکه باید گفتمان غالب در کشور و تمام قوانین و مقررات، تصمیمات نهادهای دولتی و عمومی، فرهنگ عمومی کشور و ساختار رسمی و غیررسمی را به‌گونه‌ای تدوین و ترسیم کرد که به‌منظور گسترش حمایت از حقوق زنان و مقابله با هرگونه خشونت علیه آن‌ها در نظر گرفته شود. ترویج زن باوری در جامعه ایرانی، توانمندسازی زنان در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و سیاسی، مشارکت برابر با مردان در مدیریت جامعه، افزایش استقلال و توانمندی مالی و اقتصادی هم‌زمان با اقدامات پیشگیرانه در مقابل هرگونه خشونت و ارائه کمک‌های ویژه توان‌بخشی برای افزایش امنیت زنان ایرانی الزامی است. بدین‌جهت اصلاح برخی مواد قانون مجازات اسلامی و تصویب قانون مبارزه با خشونت علیه زنان و تأسیس وزارت امور زنان برای دستیابی به اهداف مذکور ضروری به نظر می‌رسد.