غائله ماکارونی دست‌پخت کیست؟
صلاح‌الدین هرسنی
(تحلیلگر مسائل سیاسی)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1937
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


آخرین وضعیت صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت در بیمه‌ها

شرکت‌های بیمه در سال گذشته بیش از ۸۲ هزار میلیارد تومان بیمه‌نامه صادر و نزدیک به ۴۴ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده‌اند. به گزارش ایسنا، بررسی تازه‌ترین گزارش بیمه مرکزی از عملکرد صنعت بیمه در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که حق بیمه تولیدی یعنی بیمه‌نامه‌هایی  که در این دوره صادرشده حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با سال قبل از آن  ۳۷.۹ درصد افزایش دارد. این در حالی است که ۳۳.۶ درصد از پرتفوی حق‌بیمه تولیدی در بازار بیمه طی این سال به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، ۱۹.۳ درصد به بیمه درمان و ۱۵.۳ درصد به بیمه زندگی (عمر) تعلق دارد. در سال ۱۳۹۹، سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی ۶۸.۱ درصد بوده است. همچنین در بررسی سهم شرکت‌های بیمه،  ۹ شرکت‌ بیمه شامل بیمه ایران در بخش دولتی با ۳۱.۹ درصد و در بخش خصوصی بیمه آسیا با ۱۰.۳ درصد، دانا ۸.۴، پاسارگاد شش، دی پنج، البرز ۴.۹، پارسیان ۴.۵، کوثر ۴.۳  و معلم با ۳.۷ درصد، در مجموع ۷۹ درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده و ۲۱ درصد مابقی حق بیمه، توسط ۲۰ شرکت بیمه دیگر تولیدشده است. بر  اساس این گزارش، میزان انحصار (شرکتی) در بازار بیمه طی سال گذشته حدود ۲۲ درصد کاهش داشته است. اما در رابطه با وضعیت بیمه‌ها ازنظر پرداخت خسارت در سال گذشته نیز  شرکت‌های بیمه در مجموع حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده‌اند که در مقایسه با سال قبل (۱۳۹۸) ۳۰.۵ درصد رشد داشته است. همچنین سهم بخش غیردولتی از خسارت پرداختی صنعت بیمه ۶۶.۶ درصد است و ۳۳.۴ درصد دیگر به شرکت بیمه ایران (بخش دولتی) اختصاص دارد. ۴۰ درصد از خسارت پرداختی در بازار بیمه طی این سال به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، ۲۷ درصد به بیمه درمان و ۹.۵ درصد به بیمه زندگی (عمر) مربوط می‌شود.