حقیقت خط فقر
رضا صادقیان (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

2184
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید

۷۸ درصد پروژه دولت الکترونیک در وضع نامناسب

طبق اعلام معاون رئیس‌جمهور، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ۷۸ درصد از پروژه دولت الکترونیک در دستگاه‌های اجرایی وضعیت نامناسبی دارد. به گزارش ایسنا، لطیفی - رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور - با اشاره به بهره‌وری به‌عنوان یک ضرورت برای برون‌رفت از مشکلات در کشور، اظهار کرد: باوجوداینکه در برنامه ششم توسعه مقرر شده بود ۲.۸ درصد از هشت درصد رشد اقتصادی، در حوزهٔ بهره‌وری باشد، اما اکنون و پس از پنج سال تقریباهیچ دستاوردی در حوزه بهره‌وری نداریم و برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که بهره‌وری در بعضی بخش‌ها منفی است؛  فرآیندها در دستگاه‌ها طولانی است و این منجر به کاهش بهره‌وری می‌شود لذا لازم است فرآیندها اصلاح شوند.