نان مردم را آجر نکنید
محسن صنیعی (مدرس دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1863

حاشیه‌های سیاست بین الملل

   قزوه: منظورم دولت رئیسی نبود

علیرضا قزوه، نویسنده و شاعر انقلاب چندی پیش یک رباعی سرود و آن را در انتقاد از انتصابات فامیلی دولت در فضای مجازی (توییتر) منتشر کرد. او در این شعر با انتقاد گفته: «شد صورت خلق سرخ از سیلی‌تان/کو تجربه‌؟ کو مدرک تحصیلی‌تان؟/ این دولت انقلاب اسلامی ماست/ نه دولت انقلاب فامیلی‌تان!» انتشار این شعر در فضای مجازی واکنش‌های بسیاری در پی داشت. برخی رسانه‌های مخالف نظام از این شعر به‌نحوی‌که خود می‌خواستند، استفاده کردند و حتی شاعر انقلابی را به‌نوعی مخالف دولت فعلی جلوه دادند. علیرضا قزوه درباره اینکه چه شد این شعر را سرود؟ به «ایران» می‌گوید: «شعری که گفتم یک رباعی فی‌البداهه بود. اگر بخواهم انتقادهای تندتری کنم از این هم بیشتر می‌توانم انتقاد کنم...» او درباره واکنش‌های مخالف دولت در فضای مجازی تأکید کرد: «از شما می‌خواهم که این شعر را وارد جریانات سیاسی نکنید. من بحث کلی کردم. بعضی‌ها که خیلی وابسته به دولت قبلی بودند، از این شعر سوءاستفاده کردند. اگر این حرف را زدم بیشتر انتصابات فامیلی مقاماتی را مدنظر داشتم که خارج از فضای دولت جدید است. این دولت که سه ماه است روی کار آمده. قبلاً این اتفاقات افتاده است.» 
قزوه در ادامه تصریح کرد: «افراد خوب هم در جریان چپ داریم و هم راست؛ و در کل من دولت آقای رئیسی را به‌عنوان یک دولت پاک قبول دارم و به این دولت احترام می‌گذارم.»