در فضیلت جذب فاضلان
ولی‌الله شجاع پوریان (مدیرمسئول)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1869

عکاس ناموفق

حسن صفرپور (داستان نویس)

اول شب رفتم آشغال‌‌ها را سر کوچه در سطل زباله بگذارم که جا نبود و مجبور شدم کنار سطل بگذارمشون. می‌خواستم برگردم که دیدم یکی از کیسه‌‌های زباله درش بسته نشده و برای اینکه توسط گربه‌‌ها زیرورو نشه خم شدم کیسه را گره بزنم که ناگهان پژویی نقره‌ای رنگ که پسر جوونی راننده‌اش بود و دختری هم کنارش نشسته، با سرعت زیاد بهم نزدیک شد و دختر گوشی موبایل را آماده کرد که عکسی از من در این حالت بگیرد. هر طوری بود زود بلند شدم‌ و دستپاچه با اون وضعی که داشتم از صحنه دور شدم. دختر هم منصرف شد و ماشین عین خودروهای گنگستری فیلم‌‌های تگزاسی دهه ۶۰‌‌هالیوود بکس‌بادی کرد و دور شد. چون این اتفاق به سرعت رخ داد اول منظورشون را نفهمیدم و تا به خودم اومدم جا خوردم و فرار کردم اما بعد فکر کردم حتما برا نشون دادن چهره فقر می‌خواستن تصویری از آدم زباله‌گردی بگیرن تو اینستاگرام که به تماشا بگذارند تا چندتایی لایک بخوره و تعدادی کامنت که به حال فقیری افسوس می‌خورن. با خودم گفتم خوب شد زود جنبیدم و الا یه مدت تو شبکه‌‌های اجتماعی دست به دست می‌شدم و باید حالا حالا‌‌ها جواب پس می‌دادم.