برخی مسئولان وتلاش برای ایجاد نارضایتی
فضل الله یاری (سردبیر)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

2027
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


شاهکاری به نام ساختمان راه‌آهن‌ سراسری ایران

راه‌آهن سراسری ایران نام راه‌آهنی است که بندر امام‌خمینی ‌‌«بندرشاپور‌‌» در ساحل خلیج پارس را به بندر‌ترکمن ‌‌«بندرشاه‌‌» در ساحل دریای مازندران وصل می‌کند. بسیاری از صاحبنظران معماری، احداث پل ورسک در مسیر راه‌آهن شمال را شاهکار می‌دانند. ایده ساخت این راه‌آهن از قرن نوزده مطرح بود و از سوی دولت‌هایی چون روسیه پیگیری می‌شد و اقدامات سیاسی و اقتصادی برای ساخت آن صورت می‌گرفت و بعضی متوقف می‌شد. موقعیت ژئوپولیتیک ایران و رقابت کشورهای استعماری در ایران خصوصاً در دوران جنگ‌های جهانی، جهت انتقال منابع نظامی باعث کشمکش‌هایی بر سر ساخت این راه‌آهن بود. هزینه ساخت راه‌آهن بر اساس مصوبه مجلس و بر اساس مالیات بر روی قند و چای تامین شد. نهایتاً در زمان پادشاهی رضاشاه پهلوی از جنوب تا شمال ایران کشیده شد. این راه‌آهن در طول اصلاحات ارضی محمدرضاشاه در سال ۱۳۴۲ به عنوان بخشی از «انقلاب سفید» راه‌آهن سراسری برای پیوند تهران به مشهد، تبریز و اصفهان ادامه داده شد. در ۲۳ مهرماه ۱۳۰۶ اولین کلنگ ساختمان راه‌آهن سراسری در تهران محل فعلی ایستگاه تهران برزمین زده شد و از همان زمان رسماً ساختمان راه‌آهن از سه نقطه جنوب و مرکز و شمال توسط کشور آلمان آغاز شد؛ که بعد‌ها در زمان جنگ جهانی دوم توسط متفقین، سلاح برای روسیه ارسال می‌کرد.