مقننه در قامت اجراییه
محسن خرامین (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1828

بی‌خوابی، کلاب‌هاوس و بقیه ماجرا

فروزان آصف نخعی (روزنامه‌نگار)

بی‌خوابی به سرم زده بود و برخلاف همیشه ساعت 24 بیدار بودم. 
به کلاب‌هاوس سر زدم ببینم مباحث حول چه محورهایی می‌چرخد. البته ناگفته نماند که همین یک جلسه نمی‌تواند ملاک ارزیابی دقیق کلاب‌هاوس باشد. ولی مایلم برداشت ابتدایی خودم را از چرخی که در اتاق‌های مختلف آن زدم با شما درمیان بگذارم. 
همواره مطرح می‌شود که جهان مجازی به دلیل پنهان بودن هویت افراد می‌تواند بسیار گمراه کننده باشد؛ اطلاعات فیک و غلط را ترویج می‌کند و قادر است اخلاقیات را دچار آسیب جدی کند. 
بنابراین تصمیم گرفتم به اتاق‌های خوب و بد آن سربزنم تا ببینم میزان استقبال از کدام بخش بیشتر است؟ در یک ارزیابی کلی متوجه شدم میزان استقبال از اتاق‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخلی و منطقه به ویژه افغانستان بسیار زیاد بود. اما با کمال تعجب استقبال از اتاق‌هایی که می‌توانست سخنان مستهجن و خلاف عرف اجتماعی در آن‌ها مطرح شود، بسیار کم بود. 
جالب‌تر این‌که مباحث روا‌ن‌شناسی اجتماعی و اتاق‌های جوک هم از استقبال متوسطی برخوردار بود. نکته اتاق جوک آن بود که هرچه جوک‌ها بی‌مزه‌تر بودند خنده‌دارتر و با استقبال بیشتری مواجه می‌شدند. 
هدف آن بود که قهقهه منجر به آمدن اشک و بهبود برخی کارکردهای چشم شود. 
نکته آن که درست است بسیاری از جوانان از ارزش‌های نسل‌های پیشین خود تبعیت نمی‌کنند، ولی میزان پایین استقبال از اتاق‌های نابهنجار و خلاف عرف، آیا می‌تواند حکایت از آن کند که جوانان شخصیت و منش خود را با شیوه‌ها و روش‌های دیگری سازگار و رشد می‌دهند؟ 
این وضعیت بیانگر نکته مهم دیگری نیز هست؛ آیا می‌توان گفت بر اساس جهان‌نگری ایدئولوژیک نسل 57 و بعد از آن، جوانان مذکور نه جهان را مدیریت کردند (سخنان آقای احمدی‌نژاد) و نه قادر شدند آن را سامان بدهند و بحران نتیجه هم اکنون هویداست، و جوانان حاضر تنها مایلند خارج از برداشت‌های ایدئولوژیک پدرانشان، با برداشت انسانی از دین و  اتخاذ مشی زندگی‌گرایی مبتنی بر قانون، زیست انسانی در چارچوب ایران را شکل بدهند؛ زیرا قابل دسترس، ملموس و اجرایی است؟ اگر چنین پیش‌فرضی درست باشد، 50 سال آینده ایران چگونه خواهد بود؟ با این افکار از کلاب‌هاوس بیرون آمدم. اما صبح خلاف همیشه دیرتر بیدار شدم و دیرتر به محل کار رسیدم.