تشکیک در جمهوریت نظام
محسن صنیعی (مدرس دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1798

خیابان ولیعصر یک گام به ثبت جهانی نزدیک شد

رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج با اشاره به تصویب طرح ساماندهی و ارتقاء کیفی خیابان ولیعصر (عج) درکمیسیون ماده پنج گفت: تصویب این طرح، گامی در راستای حفاظت از میراث طبیعی، هویت تاریخی و ارزش‌های فرهنگی– اجتماعی خیابان ولیعصر(عج) به عنوان یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده شهر تهران و تلاش برای ثبت این خیابان در فهرست میراث فرهنگی جهان است.
به گزارش ایسنا، علی اشراقی با اشاره به تصویب طرح ساماندهی و ارتقای کیفی خیابان ولیعصر( عج) در جلسه اخیر این کمیسیون گفت: خیابان ولیعصر(عج) یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده استخوان بندی شهر تهران، به طول۱۷/۲ کیلومتر است که از دامنه‌های البرز در شمال تا دشت کوهپایه ای تهران در جنوب (حد فاصل میدان‌های تجــریش و راه آهن) قرار دارد و از مناطق ۱، ۳، ۶ و ۱۱ عبــــور‌ میکند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در طرح جامع شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج) در امتداد محور تاریخی– گردشگری دربند- ری به عنوان یکی از ارکان اصلی ساختار شهر آمده است و در طرح تفصیلی شهر تهران نیز شهرداری ملزم به تهیه دستورالعمل طراحی شهری این محور با همکاری وزارت میراث فرهنگی شده است، شهرداری تهران در این دوره نسبت به تهیه طرح ساماندهی و ارتقای کیفی خیابان ولیعصر (عج) اقدام کرد.
رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج اضافه کرد: طرح مذکور پس از برگزاری جلسات متعددکارگروه فنی و انجام اصلاحات لازم، نهایتاً در جلسه اخیر کمیسیون مطرح و طرح ساماندهی و ارتقای کیفی خیابان ولیعصر ( عج)، مطابق نقشه‌ها، ضوابط و مقررات کالبدی به تصویب رسید. اشراقی، تدقیق ضوابط ساخت و ساز و تعیین میزان آن برای هر پلاک، رعایت حقوق مکتسبه قانونی، احیای ارزش‌های تاریخی  با تعریف و تبیین انواع تثبیت ابنیه ارزشمند فرهنگی و تاریخی، ارتقاء سیما و منظر شهری، ایجاد خط آسمان، استفاده از مصالح مناسب، تعییین عملکردهای لازم برای استقرار با هدف ایجاد سرزندگی و اولویت حرکت پیاده به منظور ایجاد عرصه‌های سرزنده شهری و احیاء هویت تاریخی به ویژه با تحدید تأمین و دسترسی پارکینگ را از احکام طرح ساماندهی و ارتقای کیفی خیابان ولیعصر(عج) عنوان کرد. وی تأکید کرد: در این جلسه مقرر شد، چارچوب طراحی شهری در این طرح مورد توجه قرار گرفته و به منظور حفاظت از ارزش‌های طبیعی و آثار ارزشمند تاریخی– فرهنگی و نظارت، کنترل و مدیریت یکپارچه، شورای راهبری ساماندهی و ارتقاء کیفی خیابان ولیعصر(عج) به مسئولیت معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشکیل شود. 
اشراقی تصریح کرد: تصویب این طرح،گامی در راستای حفاظت از میراث طبیعی، هویت تاریخی و ارزش‌های فرهنگی – اجتماعی خیابان ولیعصر (عج) به عنوان یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده شهر تهران و تلاش برای ثبت این خیابان در فهرست میراث فرهنگی جهان است. رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ در خصوص سایر تصمیمات این جلسه گفت: طرح موضعی محدوده اسلام واقع در رود دره اوین- درکه در منطقه ۲ از دیگر موضوعات مورد بررسی درجلسه کمیسیون بود که کلیات آن به تصویب رسید و قرار شد، پس از اصلاحات لازم، جزئیات طرح به تأیید کارگروه فنی برسد. در ادامه، موضوع آزادسازی سایت جنگ افزارسازی منطقه ۱۳ به وسعت ۱۷ هکتار مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به وجود میراث فرهنگی در این محدوده ، بنا شد تا ۷۰ درصد این اراضی به فضاهای خدماتی و سبز و باز اختصاص داده شود و در ۳۰ درصد مابقی بارگذاری مسکونی با رعایت تأمین سرانه‌های خدماتی انجام شود، نهایتاً این طرح به منظور تائید نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال شد. بازنگری و اصلاح ضوابط تأمین پارکینگ کاربری‌ها در کلان شهر تهران نیز از دیگر موضوعات مورد بررسی بود که در این خصوص نیز مقرر شد، مراتب به شورای عالی ترافیک و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال شود.