عضویت در سازمان شانگهای دستاورد کیست؟
مهدی روزبهانی (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1781

یک مسئول سازمان آب و برق خوزستان تأکید کرد

احتمال وقوع سیلاب در فروردین‌ماه

همدلی| مدیر دفتر برنامه‌ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به پیش‌بینی سازمان هواشناسی در خصوص وقوع بارش ها در فروردین و اردیبهشت ماه سال آینده گفت: وقوع بارش ها در این سطح نگران کننده خواهد بود و می تواند باعث وقوع سیلاب در خوزستان شود.داریوش بهارلویی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص احتمال وقوع سیلاب در فروردین ماه امسال در خوزستان به ویژه در حوضه های دز و کرخه اظهار کرد: در حال حاضر تاب آوری در رودخانه کرخه حدود ۴۵۰ مترمکعب بر ثانیه و در رودخانه دز حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ متر مکعب بر ثانیه است. هم اکنون اقداماتی در زمینه ترمیم سیل بندها و لایروبی رودخانه ها در حال انجام است تا تاب آوری این رودخانه ها افزایش پیدا کند و بتوانیم آب بیشتری را در این رودخانه ها رها کنیم.
وی با بیان اینکه خروجی سدها بر مبنای تاب آوری رودخانه‌ها تنظیم شده است، افزود: اکنون با توجه به تاب آوری رودخانه ها، خروجی رودخانه کرخه حدود ۴۵۰ مترمکعب بر ثانیه است اما خروجی رودخانه دز با توجه به تراز آن، کمتر از میزان تاب آوری این رودخانه و حدود ۶۰۰ متر مکعب بر ثانیه است.مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان تصریح کرد: خروجی رودخانه ها تا زمانی که میزان آورد آب سدها افزایش پیدا نکند، در حد تاب آوری رودخانه ها خواهد بود اما در صورت افزایش تراز سدها مجبور خواهیم بود تا میزان رهاسازی و خروجی آب سدها را افزایش دهیم.بهارلویی عنوان کرد: سازمان هواشناسی پیش بینی کرده است که در فروردین ماه تا اوایل اردیبهشت ماه شاهد ورود سامانه های بارشی و بارندگی نرمال و بیش از نرمال در خوزستان باشیم. وقوع بارش ها در این سطح نگران کننده خواهد بود و می تواند باعث وقوع سیلاب در خوزستان شود.وی ادامه داد: اکنون میزان خروجی سدها از میزان ورودی آب به آن ها کمتر است و این مساله باعث می شود تا حجم کنترلی سیلاب در سدها کاهش پیدا کند. بر اساس آنچه برنامه ریزی شده است میزان خروجی از سدها بر اساس میزان تاب آوری رودخانه ها خواهد بود اما اگر این سامانه های بارشی به صورت متوالی رخ دهند و حجم بارش ها سنگین باشد احتمال افزایش خروجی سدها تا دو برابر خواهد بود.مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان با بیان اینکه حدود ۵۱ درصد از ظرفیت سدهای استان خالی است، عنوان کرد: در حال حاضر ظرفیت مناسبی در سدها برای کنترل سیلاب فراهم شده است اما نمی توان مقدار سیلاب را به صورت دقیق پیش بینی کرد. اگر توالی سیلاب ها زیاد باشد قطعا شرایط برای مهار سیلاب ها با توجه به محدودیت هایی که در مخازن وجود دارد، دشوار خواهد بود.