عضویت در سازمان شانگهای دستاورد کیست؟
مهدی روزبهانی (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1781

اهداء ۳۰۰۰ ماسک به متروی تهران توسط یک شرکت چینی

۳۰۰۰ ماسک توسط شرکت بین المللی نورینکو برای استفاده پرسنل به شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه اهدا شد. به گزارش ایسنا، در روزهایی که ویروس کرونا موجب نگرانی برای مردم شده ۳۰۰۰ ماسک اهدایی از طرف شرکت نورنیکو در اقدامی بشر دوستانه جهت پیشگیری از ویروس کرونا امروز سه شنبه ۲۷ اسفندماه ۹۸ به شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه تحویل داده شد.گفتنی است این محموله از طریق فرودگاه امام خمینی(ره) وارد کشور شده است و پس از تایید استاندارد این ماسک ها در گمرک و با نظارت کامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای توزیع در بین پرسنل تحویل شرکت بهره برداری متروی تهران شد.بر اساس گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، گر چه این روزها نیز می گذرد؛ اما آنچه باقی می ماند موج همدلی و مشارکت مردم در دنیاست که قابل تقدیر است.