مرور تاریخ؛ راهی برای عبور از مراحل دشوار
ولی‌الله شجاع پوریان (مدیرمسئول)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

2147
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


تعویض/تعویذ:

تعویض: مصدر یا اسم مصدر و به معنای«عوض کردن» است.
تعویذ: مصدر است و به«دعایی که می‌نویسند و معمولا به بازو یا گردن می‌بندند» گفته می‌‌شود.