مشارکت انتخاباتی با الزامات مردم سالاری
مجید صیادنورد (دکترای اندیشه سیاسی)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- اقتصاد

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- فرهنگ و هنر
۷- ورزش
۸- صفحه آخر

2374
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید

آنالیز حساسیت:

آنالیز حساسیت در واقع یک نوع بازنگری به یک ارزیابی اقتصادی است. در آنالیز حساسیت این سوال مطرح است که آیا پس از انجام پروژه تخمین‌های اولیه می‌توانند به خوبی بیانگر شرایطی باشند که که در آینده ممکن است پیش آید؟
هدف از آنالیز حساسیت کمک به تصمیم‌گیرندگان است بدین ترتیب که اگر پارامتر‌های اولیه تغییر کنند و نتایج ثابت بمانند برای سرمایه‌گذار امیدوارکننده است. در آنالیز حساسیت همه رویکرد‌ها با این سوال آغاز می‌شوند که «چه می‌شود اگر...»
1. فرآیند مالی از الگوی طرح‌ریزی شده پیروی نکند؟
2. در آینده رقیب بهتری ظاهر شود؟
3. تورم بیشتر از آنچه انتظار می‌رود باشد؟
و... در مورد تصمیمات خطیر لیست فوق بسیار طولانی خواهد بود. بنابراین باید تنها تعدادی از عوامل بحرانی‌‌تر را در نظر گرفت و نتیجه تغییرات آن‌ها در بررسی‌های اقتصادی را مطالعه کرد. به طور خلاصه آنالیز حساسیت عبارت است از تکرار محاسبات یک فرآیند مالی با تغییر دادن پارامتر‌های اصلی و مقایسه نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از اطلاعات اولیه.